خدمات بازرگانی گروه فرا ایمن بسپار

صادرات و واردات

از هزاران سال پیش، کشورها به علت محدود بودن منابع داخل کشور و دسترسی نداشتن به همه آنچه نیاز داشتند به تجارت با ملل دیگر می پرداختند و کالای مورد نیاز خود را تامین می کردند.
صادرات و واردات باعث ارتباط کشورها با یکدیگر می شود و باعث می شود هر دو طرف نیازهایشان برطرف شود.
توضیحات بیش تر...

حمل و نقل

حمل و نقل درواقع رابطه ای است بین فرستنده کالا و گیرنده ی آن.

می دانیم که حتی بهترین کالا، اگر به موقع، در مکان مشخص و در شرایط مطلوب حمل نشود؛ مطلوب نخواهد بود.


توضیحات بیش تر...

ترخیص
ترخیص؛ به معنای تسویه حساب با گمرک، پس از انجام تشریفات قطعی گمرکی و خروج آن از اماکن گمرکی است.توضیحات بیش تر...
خرید اینترنتی
شما می توانید خدمات خرید از وب سایت های خارجی را به سادگی گروه فبکو بسپارید. امکان خرید از فروشگاه های اینترنتی بین المللی مانند آمازون، eBay و غیره به این صورت برای شما فراهم خواهد بود.

 

توضیحات بیشتر . . . 
گمرک:
گمرک به عنوان یک تشکیلات دولتی در همه ی کشورها، به منظور اجرا و تحقیق سیاست های بازرگانی دولت ها وجود دارد. در کشور ما نیز گمرک با تشکیلات گسترده خود در مرزها و داخل کشور، مسئولیت اجرای قوانین و مقررات بازرگانی کشور را بر عهده دارد.

  ​

 


خدمات شرکت فبکو:

همکاری با شرکت ترخیصکار معتبر سبب می شود کالا به صورت صحیح و بهینه اظهار شود که این امر موجب کاهش هزینه ها، ترخیص به موقع و سریع کالا و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات قانونی در زمان ترخیص یا طی زمان قانونی پس از آن می شود.
امکان پیگیری  online وضعیت واردات کالا در وب سایت گروه بازرگانی و صنعتی فبکو (febcogroup.com) توسط مشتری که سهولت پیگیری لحظه به لحظه از روند پیشرفت کار را به همراه خواهد داشت.