مطالب

آنچه باید در مورد چک بانکی بدانید

امروزه استفاده از پول نقد به صورت اسکناس بسیار کاهش یافته و بسیاری از تاجران و اهل بازار برای جا به جا کردن و انتقال پول از انواع مختلف چک های بانکی استفاده می کنند. عدم دانش کافی در زمینه ی چک و ناآگاهی از قوانین چک های بانکی موجب شده است تا سواستفاده از این ابزار مالی قوت پیدا کند. در ادامه این مطلب به بررسی و شرح کامل قانون چک بانکی می پردازیم.

نمونه هایی از شاخص های فرار مالیاتی

برای همه ی ما مشخص است که ندادن مالیات ضرر بسیار زیادی برای اقتصاد و پیشرفت کشور دارد، اما برای این که مشخص شود چه مواردی نشان دهنده ی فرار مالیاتی است، راه های زیادی وجود دارد. در ادامه این مقاله به شرح و بررسی شاخص های فرار مالیاتی می پردازیم.

کدام کشورها پایین ترین نرخ مالیات را دارند؟

نرخ مالیات یکی از شاخص های سنجش توان رقابت پذیری کشورهاست که هرچه کمتر باشد، به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند. مجمع جهانی اقتصاد به تازگی گزارش رقابت پذیری جهانی درباره وضعیت اقتصادهای جهان را منتشر کرده است. این گروه به تحلیل آمار شامل میزان فساد، تورم و ثبات سیاست پولی پرداخته تا تصویر کاملی از هر کشور فراهم کند. 

تکالیف مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی از پاییز 1395

در ادامه مقالات مربوط به مبحث معاملات فصلی در سال 95، در این مقاله به بررسی و شرح کامل تکالیف مودیان مالیاتی برای ارسال صورت معاملات فصلی طبق قانون جدیدی که از پاییز 1395 اعلام شده است پرداخته شده است. در ادامه می توانید سایر مقالات مربوط به ثبت معاملات فصلی در سال جاری را از قبیل شرایط جدید معاملات فصلی در سال 95 و نیز مواردی که در معاملات فصلی ثبت نمی شوند را نیز مطالعه کنید. 

مهم ترین نکات درباره ارزش افزوده

در ادامه مجموعه مطالب دانستنی های مالیاتی در این مقاله به بررسی مهم ترین نکات درباره ارزش افزوده می پردازیم. ماخذ مالیات بر ارزش افزوده، جرایم عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، وظایف مودیان درباره ارزش افزوده و توصیه های مهم به حسابداران اصلی ترین موضوعات بررسی شده در این مقاله است. همراه ما باشید.

مراحل پیگیری اعتراض مالیاتی

تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد (ماده 237ق.م.م) ولی در برخی موارد مودیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت خودسرانه می باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مودیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است. در ادامه این مطلب به شرح مراحل و مبادی اعتراض می پردازیم. 

جزئیاتی درباره پلمپ دفاتر قانونی
هر موسسه و هر شرکت و هر سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد. این دفاتر که به دفاتر قانونی معروف هستند، کلیه شرکت ها با توجه به دستور العمل ها و آیین نامه تحریر دفاتر قانونی کلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاک گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی که می خواهند اظهارنامه مالیاتی را تحویل دهند، دفاتر پلمپ شده ای را هم که نوشته اند برای استناد به دارایی تحویل می دهند. 
هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست

براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31 با کمی تامل و بررسی به این نکته می رسیم که حتی کوچک ترین بنگاه های اقتصادی نیز برای تحصیل درآمد، نیازمند صرف هزینه می باشند. به عبارت دیگر، پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت های اقتصادی امری اجتناب پذیر بوده و دراین میان فعالان اقتصادی که خواهان سودهای سرشار و فراوان هستند ، می بایست هزینه های گزافی را نیز متحمل شوند. 

اشتباه سهوی مودیان در ثبت اظهارنامه الکترونیکی
مدت زمان زیادی نیست که اظهارنامه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی به صورت الکترونیکی در دسترس مودیان است و پر کردن آن ها به صورت آنلاین انجام می شود. اما ممکن است بسیاری در هنگام پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی دچار خطا شوند، در این صورت چه کاری باید انجام داد؟ در ادامه این مطلب به راه حل این مشکل پرداخته شده است.
کدام درآمدها معاف از مالیات هستند
برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالیاتی بر درآمد و ارزش های افزوده وجود دارد که ملزم به پرداخت آن هستند. اما در این میان برای برخی از درآمد ها و ارزش های افزوده مالیاتی در نظر گرفته نمی شود. در ادامه ی این مطلب به بررسی و شرح درآمدهای حقوقی معاف از پرداخت مالیات اشاره شده است.