مطالب

جلسه یازدهم-ارتباطات

دست یابی به اطلاعاتی در مورد حوزه ی اطلاع رسانی در یک پروژه

در این بخش از planning، در واقع مدیریت می کنیم که چه اطلاعاتی را باید تولید کرد، چه اطلاعاتی باید جمع آوری کرد، چگونه پخش کنیم و چگونه ذخیره کنیم، چگونه بازیابی کنیم و در نهایت چگونه دسته بندی و بایگانی کنیم.

جلسه دهم-منابع انسانی

در بحث پلنینگ برای نیروی انسانی چه مباحثی مطرح می شود؟ مثلا تعریف ساختار سازمانی، انتخاب افراد و تیم، آموزش دادن. جون حتما گپ آموزشی دارند، بعد آنها را مدیریت می کنیم و هر کس را در جای خود قرار میدهیم، بعد کنترل میکنیم، و در نهایت release می کنیم.

جلسه نهم-ادامه قیمت و کیفیت

Quality:

بعد از اینکه فرآیندهای اولیه را انجام دادیم موازی با سایر بخش ها بخش quality control یک کتابچه ای تولید می کند که این فعالیت ها هر کدام به چه شکل و در چه حد استانداردی باید انجام شود مثلا بخش غیر فرآیند با استاندارد ASME چون استاندارد هزینه دارد. برای بخش utility از استاندارد بالا استفاده نمی کنند.

جلسه هشتم-قیمت

C.M فرآیندهایی است که ما انجام می دهیم تا ببینیم پروژه چه هزینه هایی را لازم دارد و با چه ریت و شدتی این هزینه ها را مصرف می کند. 

جلسه هفتم-ادامه بخش زمان و مثال از CPM و CCM

CCM  به Static Project Management معروف است CPM درواقع سیستم دینامیک است DPM یعنی Dynamic Project Management.

 

جلسه ششم-زمان
Time: خروجی های Define Activity Time + فقط یک خروجی از Scope.

جلسه پنجم-(T.M) Time Management(مدیریت زمان)-قسمت دوم

خروجی مهم بخش scope ،WBS است و scope با WBS اتمام داده می شود. زمانی که WBS درآمد باید به تأیید کارفرما برسد چون CBS ،schedule ،quality و ... همه زیر نظر WBS اند. Time Management در واقع شامل 5 فعالیت است.

جلسه پنجم-پروژه دانش جویان-قسمت اول

3 گروه از دانشجوها پروژه ی خود را مطرح کردند.

نکته 1: گروه یک work package هایی به شکل preparing ،Design ،procurement و ... را در WBS خود دیده اند. در واقع این گروه WBS خود را براساس زمان خرد کرده است و به سطوح پایین تر رسیده است. در نهایت، در آخر WBS هم closing آمده است.

جلسه چهارم-baseline-قسمت سوم

در پروژه سه baseline  داریم: 1. scope baseline .3 Cost baseline .2 Schedule baseline
به مسیر حرکت است و به ما می گوید که در مسیر باشیم تا منحرف نشویم. آخر این جاده محصول اصلی است.

  1. چهارچوب هزینه باید مشخص باشد برای این پروژه چقدر می خواهیم خرج کنیم؛ عرف چقدر است؛ تا چقدر اجازه داریم خرج کنیم.
جلسه چهارم-ابزار ها و تکنیک ها-قسمت دوم

ابزار ها و تکنیک ها: 1. نظر کارشناسان که همیشه هست 2. آنالیز محصول، لازم نیست که حتما یک محصول مثل شامپو باشد که آنالیز کنیم که اجزایش را پیدا کنیم. یک ایستگاه گاز هم یک محصول است باید آنالیز شود یعنی شامل چه تجهیزات و ملزوماتی است.