مطالب

شرکت های خصوصی، قربانی جدال بر سر پنجره واحد تجارت فرامرزی

علی رغم احتساب پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای الکترونیکی دولت در راستای شفافیت اقتصادی، حال این پنجره به محل بحث میان دو وزارت صنعت و اقتصاد مبدل شده است. چرا که از یک سو بر اساس بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید، گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت است اما از سوی دیگر وزارت صنعت به موجب ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود را مسئول ایجاد سامانه جامع می‌داند. حال این که کشمکش و تخاصم به کجا راه پیدا می کند و دودش در چشم چه بخش هایی می رود خود جای تأمل است. 

فهرست گمرکات اختصاصی برای واردات کالا در سال 95

دفتر واردات گمرك ايران طي بخشنامه‌اي آخرين فهرست گمركات تخصصي براي ترخيص كالاهاي وارداتي را اعلام كرد. به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، در اين بخشنامه آمده است: گمركات اختصاصي يكي از تسهيلات و امكانات فراهم شده از سوي گمرك ايران در چارچوب ايجاد گمرك نوين و به‌منظور سهولت ترخيص كالاهاي خاص و اقلامي است كه ارزش‌گذاري آنها نيازمند تخصص و تجربه بالا توسط ارزيابان گمرك است. 

بخش نامه 200.95.516 گمرک چه مفهومی دارد؟
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران به انضمام شماره 94123/183094/144/191مورخ 02/06/1395سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی ، جهت اجرا با رعایت موارد زیر ارسال می گردد.
ماده 119 قانون امور گمرکی چیست
علاوه بر معافيت هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي، ضميمه آيين نامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت هاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشد.
فرآیند ترانزیت داخلی در مبدا و مقصد
طبق ماده 59 قانون امور گمرکی، عبور داخلی رویه ای گمرکی است که براساس آن کالای ترخیص نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفاتی قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد، عبورداخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود. در مطالب گذشته ی بخش آموزش به انواع ترانزیت کالا و نیز فرم های لازم برای انجام ترانزیت کالا پرداخته شده است. در این مطلب نیز فرآیند ترانزیت کالا در گمرک ورودی و خروجی مورد بررسی قرار گرفته است.
فرآیند ترانزیت خارجی در گمرک ورودی و خروجی
طبق ماده 59 قانون امور گمرکی، عبور داخلی رویه ای گمرکی است که براساس آن کالای ترخیص نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفاتی قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد، عبورداخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود. در مطالب گذشته ی بخش آموزش به انواع ترانزیت کالا و نیز فرم های لازم برای انجام ترانزیت کالا پرداخته شده است. در این مطلب نیز فرآیند ترانزیت کالا در گمرک ورودی و خروجی مورد بررسی قرار گرفته است.
ترانزیت کالا چیست
طبق ماده 59 قانون امور گمرکی، عبور داخلی رویه ای گمرکی است که براساس آن کالای ترخیص نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفاتی قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد، عبورداخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود. 
کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری - بخش اول
مجلس شورای اسلامی جهت ارتقای کیفی تولیدات صنعتی داخلی، قانونی را تصویب کرد که طبق این قانون، کیفیت کالاهایی که در لیست زیر ارائه شده است باید برای وارد شدن به کشور به تایید سازمان ملی استاندارد ایران برسد.
کالاهای متروکه و قوانین مربوط به آن
در صورتی که کالاهای وارداتی بیش از زمان مجازی که طبق قوانین گمرک تعیین می شود، در انبار گمرکی بماند و صاحب کالا اقدام به انجام عملیات ترخیص و یا خروج کالا از گمرک ننماید، مشمول مقررات متروکه می شوند و به نفع دولت ضبط و به فروش می رسند.
موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف
بروز اختلاف ممکن است راجع به ارزش کالا یا تعرفه کالا (غیر از قاچاق گمرکی) و سایر موارد در اجرای مقررات گمرکی قبل از صدور پروانه باشد. منظور از مقررات گمرکی در این گزینه قانون گمرک، آیین نامه اجرایی آن، سایر قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی، دستوالعمل ها و بخشنامه هایی است که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.