مطالب

کلیات بازرسی

بازرسی کالا در مبادلات تجاری بین المللی روز به روز اهمیت بیشتری می یابد و سازمان های متعددی در سطح جهانی برای آن به وجود آمده است. در حال حاضر موسسات بازرسی در زمینه های تخصصی مختلفی به تجار و شرکت های تجاری، خدمات بازرسی ارائه می دهند.

1