مطالب

شرایط عمومی بیمه باربری
تا کنون در بخش بیمه از قسمت آموزش بازرگانی وب سایت گروه فبکو، به بررسی و شرح حالت های مختلف بیمه ای و تفاوت های میان انواع بیمه های باربری کالا که برای صادرات و واردات یک امر مهم و لازم به شمار می روند، اشاره کرده ایم. در این مقاله نیز به بررسی و شرح شرایط عمومی بیمه ی باربری پرداخته ایم که شما را در درک بهتر مفاهیم قراردادهای بیمه باربری یاری خواهد کرد.
شرایط بیمه گران کالا - مجموعه شرایط (C)
در مجموعه این مقالات با عنوان شرایط بیمه گران کالا، به بررسی انواع بیمه باربری کالا از جمله شرط A، B و C پرداخته شده است. با توجه به وجود تفاوت های جزئی اما کلیدی بین این سه نوع بیمه، می توانید با مطالعه ی این مباحث، از شرایط بیمه نامه های مختلف اطلاع پیدا کنید. همچنین می توانید برای مطالعه سایر مطالب بخش بیمه به این قسمت مراجعه کنید.
شرایط بیمه گران کالا - مجموعه شرایط (B)
در مجموعه این مقالات با عنوان شرایط بیمه گران کالا، به بررسی انواع بیمه باربری کالا از جمله شرط A، B و C پرداخته شده است. با توجه به وجود تفاوت های جزئی اما کلیدی بین این سه نوع بیمه، می توانید با مطالعه ی این مباحث، از شرایط بیمه نامه های مختلف اطلاع پیدا کنید. همچنین می توانید برای مطالعه سایر مطالب بخش بیمه به این قسمت مراجعه کنید.
شرایط بیمه گران کالا - مجموعه شرایط (A)
در مجموعه این مقالات با عنوان شرایط بیمه گران کالا، به بررسی انواع بیمه باربری کالا از جمله شرط A، B و C پرداخته شده است. با توجه به وجود تفاوت های جزئی اما کلیدی بین این سه نوع بیمه، می توانید با مطالعه ی این مباحث، از شرایط بیمه نامه های مختلف اطلاع پیدا کنید. همچنین می توانید برای مطالعه سایر مطالب بخش بیمه به این قسمت مراجعه کنید.
بیمه محلی
کالاهای وارداتی در مدت زمانی که عملیات ترخیص آنها انجام شود، در گمرک متوقف می شوند. در این مدت ممکن است خطراتی از قبیل آتش سوزی، اشتباهات شخصی مسئولان گمرک، بلایای طبیعی و غیره  کالاها را تهدید کند و در صورت بروز به آنها آسیب بزند. 
مراحل صدور بیمه نامه باربری
در این بخش از مجموعه مطالب مربوط به بیمه نامه و بیمه ی باربری، به شرح مراحل صدور بیمه نامه باربری خواهیم پرداخت و نیز نمونه ای از فرم بیمه نامه را مشاهده خواهیم کرد.
قرارداد بیمه باربری و انواع آن
بیمه حمل و نقل کالا مانند انواع دیگر بیمه، با یک قرارداد تحقق می پذیرد که به آن بیمه حمل و نقل کالا می گویند. قرارداد بیمه در هر کشور بر اساس قانون و مقررات بیمه حاکم در آن کشور صادر می شود، اما از آنجا که حمل و نقل کالا از کشوری به کشور دیگر، به خصوص وقتی که از طریق کشتی انجام می شود، تحت تاثیر بعضی مسائل و مقررات بین المللی نیز قرار می گیرد،  مقرراتی وضع شده تا حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار در این نوع بیمه ها بصورت یکسان و یکنواخت در آید.
مدت اعتبار بیمه نامه باربری
مدت اعتبار بیمه به صورت فاصله زمانی بین شروع تعهد بیمه گر و تاریخ خاتمه تعهد آن تعریف می شود. قابل ذکر است که مدت اعتبار بیمه قابل تمدید است و دوره های تمدید آن 15 روزه می باشد. 
تعریف و انواع خسارت
خسارت در موضوع بیمه، به زیانی اطلاق می شود که به علت وقوع حادثه، ممکن است به بیمه گزار وارد شود و به خاطر جبران این زیان است که بیمه گزار کالایی را بیمه می کند. در ادامه ی مباحث مربوط به بیمه، در این بخش به تشریح خسارت در بیمه و انواع مختلف خسارت خواهیم پرداخت. 
تعریف و کلیات بیمه
بیمه از ضروریات تجارت بین المللی است. اما گاهی تعریف همین مفهوم ساده نیز دچار پیچیدگی می شود. در این مقاله با  کلیات بیمه آشنا می شویم. در بخش های بعدی به جزئیات آن خواهیم پرداخت.