مطالب

5 روش برای بررسی تامین کالا و بازرگانی خارجی

واحد بازرگانی خارجی برای تامین کالا و مواد اولیه مورد نیاز شرکت یا کارخانه بایستی اطلاعات کافی و مورد اطمینان را دقیق بررسی کند. برای دستیابی به منابع خرید، روش های متفاوتی وجود دارد که با به کار گرفتن آن ها می توان به منابع تامین کننده کالای مورد نیاز دست یافت.

3 روش اخذ قیمت در بازرگانی خارجی
1- مناقصه نامحدود:

در این روش خریدار مشخصات کالا یا پروژه های عمرانی، صنعتی را در جراید داخلی و نشریه های بین المللی به طور آزاد درج می کند و از تولیدکنندگان ، فروشندگان و تامین کنندگان آن کالا برای شرکت در مناقصه، منطبق با همه ی شرایط و پیشنهاد ها دعوت می کند.

1