مطالب

ضوابط تازه دریافت کارت بازرگانی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصلاح ضوابط دریافت کارت بازرگانی تا پایان نیمه اول امسال گفت: براساس ضوابط جدید، کارت های بازرگانی طبقه بندی می شود و مدرک دیپلم و سن 25سال از جمله شرایط جدید دریافت این کارت ها خواهد بود. 
نکاتی درباره کارت بازرگانی
کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخصی حقیقی باشد چه حقوقی، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را شامل می شود.
قوانین مربوط به صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تایید، وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

1