مطالب

همگرایی تجاری چیست؟
مدت زمان زیادی از دورانی که تولید و عرضه ی یک محصول در انحصار یک یا چند شرکت خاص بود می گذرد و امروزه شرایط بازارهای مختلف بسیار شبیه به هم شده است. به همین دلیل شرکت ها می توانند به سادگی با یکدیگر همکاری داشته باشند تا بستری مناسب برای افزایش سودآوری شرکت های همگرا فرآهم آورد. 
اصطلاحات مورد نیاز بازرگانی

در امور بازرگانی اصطلاحاتی وجود دارد که دانستن آن برای هر کسی که کار بازرگانی می کند؛ الزامی است. در این مطلب سعی شده اصطلاحات مهم گنجانده شود.

1