مطالب

کلیات بورس

مقدمه:

یکی از روش هایی که افراد جامعه از طریق آن مبادرت به سرمایه گذاری می کنند بازار سرمایه می باشد.
بورس اوراق بهادر مرکز اصلی معاملات و داد و ستد سهام شرکت ها می باشد که مقر اصلی آن تالار شیشه ای واقع در خیابان حافظ است.

1