تعریف مفهوم مدل کسب و کار از دیدگاه های مختلف

بحث مدل کسب و کار این روزها هر روز بیشتر از دیروز جای خود را در ادبیات کسب و کار و کارآفرینی باز می کند، در صورتی که در نزد بسیاری از محققین و اساتید کارآفرینی هنوز واژه کمتر شناخته شده یا نامفهومی است. گذشته از مفهوم مدل کسب و کار، اهمیت و جایگاه کلیدی آن درحوزه کسب و کار به طور جامع درک  نشده و خصوصا سازمان ها و شرکت های بسیاری هنوز در عرصه عمل از کاربرد مباحثی مانند نوآوری در مدل های کسب و کار و بازطراحی مدل کسب و کار و اثر بخشی آن در افزایش بقاء و ماندن در گردونه رقابت بازار پرتلاطم و محیط کسب و کار نامطمئن کنونی غافل هستند. فراموش نکنیم که تغییرات محیط کسب و کار فقط در بعد بین المللی اتفاق نمی افتد. تغییرات محیطی موثر بر کسب و کارها از بعد تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایران امروز ما به فراوانی و روزآمد جاری و ساری است. رکود حاکم بر فضای تولید خصوصا صنعت و در نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و غیره یکی از هزاران اتفاقات این روزها است که می بایست درک و متناسب با آن مدل های کسب و کار تغییر یا اصلاح شود. به همین دلیل در ادامه این مقاله قصد داریم تا اندکی به تعاریف مختلف معنای مدل کسب و کار از دیدگاه دایره المعارف های گوناگون بپردازیم.
تعریف 1- مدل کسب و کار برنامه ای برای اجرای موفق کسب و کار است.
تعریف 2 – مدل کسب و کار راهی است که شرکت از طریق آن جریان درآمدی خود را می سازد و از آن بهره برداری می کند .
تعریف 3 – مدل کسب و کار یک ارائه انتزاعی از سازمان است که به صورت مفهومی ، متنی یا گرافیکی از همه هسته های مرتبط با شکل و معماری سازمان ، شیوه عملیات، و چیدمان مالی طراحی و توسعه یافته است چه برای حال یا آینده سازمان 
تعریف 4 – مدل کسب و کار ابزار و شیوه های یک شرکت برای بهره برداری از درآمد پیش بینی شده در برنامه شرکت است. مدل کسب و کار یک سازمان را به عنوان یک سیستم نمایش می دهد و به این سوال پاسخ می دهد که چگونه می خواهیم به درآمد ( پول) برای بقاء یا توسعه برسیم.
تعریف 5 – مدل کسب و کار، شرح بخش های مختلف یک کسب و کار یا سازمان و چگونگی همکاری موفقیت آمیز بین آنها برای رسیدن به درآمد (پول) است.
تعریف 6 – مدل کسب و کار یک ساختار مفهومی پشتیبان از بقای یک کسب و کار است.
تعریف 7 – مایک لویس در هاروارد بیزینس مدل کسب و کار را یک اصطلاح هنری می داند. و ادامه می دهد که مدل کسب و کار، شبیه یک اثر هنری است که ابتدا بیشتر مردم احساس میکنند به خوبی آن را درک کرده اند (خصوصا افراد با بهره هوشی بیشتر) ولی بعدها می بینند که هرگز نتوانسته اند درک درستی از آن پیدا کنند. لویس سپس به طور خلاصه مدل کسب و کار را اینگونه ارائه می کند: همه آن چیزهائی که به صورت واقعی ترجمان چگونگی برنامه ریزی ما برای رسیدن به درآمد مالی (پول) است.
تعریف 8 – استروالدر خالق کتاب ارزشمند خلق مدل کسب و کار، مدل کسب و کار را به عنوان منطق ایجاد، ارائه و بهره برداری از ارزش در سازمان تعریف کرده است.
در تعاریف دیگری نیز که توسط محققان و فعالان حوزه کارآفرینی مطرح شده، تعاریف مجزایی برای این مفهوم ارائه شده است. تیمرز مدل کسب و کار را سبکی برای محصول، خدمات و جریان اطلاعات که مشتمل بر توضیحاتی در مورد عملگر های مختلف کسب و کار و نقش هر یک توضیحاتی پیرامون مزایای بالقوه هریک از عوامل موثر در کسب و کار و اطلاعاتی در مورد منابع درآمدی است معرفی می کند. ونکاترامان و اندرسون مدل کسب و کار را در ساختاری سه بعدی تعریف می کند: فعل و انفعال مشتری, ترکیب و آرایش سرمایه گذاری ها و نفوذ دانش. آنها بر روی سازمانهای مجازی که به سختی بر به برون سپاری وابسته هستند متمرکز هستند. بر اساس نظریه سلز مدل کسب و کار ساختاری برای محصولات, خدماتو جریان اطلاعات شرکت است و شامل توضیحاتی در باره عوامل اقتصادی و نقش هر یک می باشد. همچنین مدل کسب و کار توصیف کننده منافع عامل های مختلف و ارائه دهنده تعریفی از جریان بالقوه درآمد و سود است.


اشتراک گذاری در:
چهار شنبه 13/11/1395 10:08 در کارآفرینی
بازگشت به مطالب عمومی
مهرداد بورچی (207)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است