نمونه هایی از شاخص های فرار مالیاتی

- عدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آن ها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد اقتصادی جعلی و یا کد دیگران، مخصوصاً موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه، نمایندگی،کارگزار و توزیع کننده به عمل می آید.
- حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب های بستانکاران، جاری شرکاء و غیره.
- ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوطه. اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتورهای ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.
- کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.
- ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.
- متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.
- منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حساب هزینه های موسسه
- ارائه صورت حساب های خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حساب رسان.
- خارج کردن کالای سالم از حساب ها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آن ها در دفاتر.
- دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا (کم فروشی) و سوء استفاده از صندوق های فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.
- منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده .
- بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.
- خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حساب ها به منظور کتمان درآمد و فروش آن ها در زمان واگذاری یا انحلال.
- تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان.
- انعقاد قرارداد های صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا و اسناد هزینه.
- عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درآمدها.
- ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده دستمزد و سربار تولید.
- جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت.
- کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی.

تخلفات کامپیوتری شامل:

تغذیه کامپیوتر با اطلاعات ورودی ساختگی.
تغییر دادن اطلاعات ورودی جهت پردازش.
حذف اطلاعات ورودی به منظور تقلب.
تغییر محتویات پرونده های اصلی به وسیله برنامه های غلط کامپیوتری.
- ایجاد اطلاعات غلط در پرونده های اصلی (ایجاد فروشندگان و خریداران ساختگی در سیستمهای معین بستانکاران و بدهکاران).
- تغییر محتوای برنامه کامپیوتری با هدف تقلب.
- از بین بردن گزارش های خروجی و جایگزین نمودن گزارش های خروجی و جعلی به جای گزارش های خروجی اصلی.
- حذف، الحاق و تغییر اعداد و اطلاعاتی که قبلا به کامپیوتر داده شده است، از طریق دستکاری در برنامه کامپیوتر.
- ارائه دستور العمل و برنامه ساختگی کامپیوتری به ماموران تشخیص مالیات.
- استفاده از نرم افزارهای متعدد به منظور تهیه صورت های مالی متفاوت برای شرکت و برای سازمان امورمالیاتی.

 

اشتراک گذاری در:
دو شنبه 17/8/1395 09:42 در امور مالی و مالیاتی
بازگشت به مطالب تخصصی
مهرداد بورچی (207)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است