مهم ترین نکات درباره ارزش افزوده

ماخذ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای وارداتی  
- ماخذ مالیات بر ارزش افزوده در بحث واردات عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق و عوارض گمرکی.
- براین اساس مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط وارد کننده به گمرک عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق و عوارض گمرکی ضربدر نرخ مالیات بر ارزش افزوده.

جرائم عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودیان مالیات بر ارزش افزوده 
- جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده که در ماده 22و 23قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده ، از جمله سنگین ترین جرائم در نظر گرفته شده در سیستم مالیاتی کشور بوده و به شرح زیر است : 
1- عدم ثبت نام در مهلت مقرر در سیستم مالیات بر ارزش افزوده معادل 75% مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی مودی بر حسب مورد.
2- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
3- عدم درج درست قیمت در صورتحساب معادل یک برابر تفاوت مالیات متعلقه بین مبلغ صحیح و اشتباه.
4- عدم درج مشخصات و اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی معادل 25%مالیات متعلق.
5- عدم ارائه اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد بر حسب مورد معادل 50%مالیات متعلق.
6- عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک معادل 25%مالیات متعلق.
7- جریمه تاخیر در پرداخت مالیات های متعلق در موعد مقرر معادل 2%مالیات پرداخت نشده به ازای هر ماه.

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده 
- ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط در فراخوان های سازمان امور مالیاتی و دریافت گواهی ثبت نام در ارزش افزوده.
- صدور صورتحساب در قبال عرضه کالا و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت موارد و نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی.
- دریافت مالیات از خریداران کالا یا خدمات در زمان عرضه کالا یا خدمات به آنان.
- پرداخت مالیات کالاها یا خدمات دریافتی به فروشندگان یا ارائه دهندگان خدمات.
- ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ارزش افزوده از جمله فاکتور ها و رسیدهای مالیاتی به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوطه.
- به کار بردن دفاتر، صورت حساب ها و سایر فرمهای مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که از طریق سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد.
- تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در زمان قانونی.
- انجام تسویه حساب مالیاتی در پایان دوره های مالیاتی سه ماهه حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضا ارسال اظهارنامه هر دوره مالیاتی.

توصیه به حسابدارن 
- حتی اگر وجه ارزش افزوده را از خریدار خود دریافت ننموده باشید ، باید شما ارزش افزوده آن فروش را اظهار نموده و وجه آن را پرداخت نمایید.
- عدم پرداخت وجه ارزش افزوده توسط خریدار به شما ، مجوز برای ارئه یا عدم پرداخت ارزش افزوده توسط شما نمی گردد.
- اگر شما خرید را در یک دوره ارزش افزوده ( مثلا سه ماهه چهارم )انجام داده باشید و کالا به هر دلیل در دوره بعد (یعنی سه ماهه اول ارزش افزوده سال بعد) به دست شما برسد و یا به هر طریق ممکن شما در دوره بعد این خرید را ثبت کرده باشید، و طرف شما در دوره قبل آن را اظهار نموده باشد ، این شما هستید که باید امر فوق را با اسناد و مدارک (رسید کالا به انبار، بارنامه، فاکتور خرید، اظهارنامه رسمی فروشنده کالا به شما و غیره) ثابت نمایید. در غیر این صورت شما مشمول جریمه تاخیر ثبت خواهید شد.
- اگر فاکتور خریدی که شما دریافت نموده اید چاپی باشد و بخشی از مشخصات آن به صورت دستی تکمیل شده باشد، در بدو امر این فاکتور از نظر امور مالیاتی مخدوش شناخته می شود و قابل قبول نیست، مگر آن که شما به نحوی بتوانید ثابت کنید که این فاکتور اصل است که البته این کار ساده نیست ، بنابراین در فاکتورهای دریافتی دقت نمایید.


اشتراک گذاری در:
شنبه 1/8/1395 10:37 در امور مالی و مالیاتی
بازگشت به مطالب تخصصی
شیرین پازوکی (41)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است