بخش نامه 200.95.516 گمرک چه مفهومی دارد؟

بخش نامه 200.95.516 درباره وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی است که در تاریخ 15/06/95 ابلاغ شده است. اما این بخش نامه در واقع به چه مواردی دلالت دارد و به چه معناست؟ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران به انضمام شماره 191/144/183094/94123 مورخ 13395/06/02سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی ، جهت اجرا با رعایت موارد زیر ارسال می گردد.
1- ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار گمرک موظفند ، چنانچه تا کنون به منظور وصول مالیات علی الحساب ، واحد مالیاتی در گمرک مستقر ننموده باشند ، با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع اقدام نمایند.
2- پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور ، قبض پرداخت مالیات علی الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) از طریق سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (قبض بانک) صادر و برای پرداخت به وارد کننده کالا تسلیم می شود. قبض مذکور در سه نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه خواهد بود.
3- اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهد تایید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخیص اقدام نمایند.
4- مودی خوش حساب موضوع بند چهار نامه فوق الذکر به مودیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل می باشند: 
4-1- در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.
4-2- اظهارنامه و حساب سود وزیان سال مالی قبل را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد.
4-3- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیات قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.
4-4- مودیانی (دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری) که اولین سال فعالیت آنان باشد جز مودیان خوش حساب تلقی نمی گردند.
5- در مواردی که اداره امور دارایی شخص وارد کننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش حساب بودن مودی را کتبا از اداره عملکرد مودی استعلام و ادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.
6- گواهی صادره مبنی بر خوش حساب بودن مودی از تاریخ صدور به مدت شش ماه دارای اعتبار می باشد.


اشتراک گذاری در:
سه شنبه 23/6/1395 10:10 در گمرک و ترخیص کالا
بازگشت به واردات
شیرین پازوکی (41)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است